دل نوشته های لیلا - آرشیو 2018/1
<-Description->

تا به حال به آدم هایی که

1397/1/26 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : لیلا

تا به حال به آدم هایی که 


در زندگی تو هستند دقت کرده ای؟


یادت باشد حضور هیچ کس 


در زندگی تو بی دلیل نیست!


آدم هایی که با آن ها روبه رو می شوی


 آیینه ای هستند برای تو….


اگر می خواهی خود را بشناسی


و از حال و هوای درونت با خبر شوی 


ببین چه کسانی در زندگی ات حضور دارند!


دریافتی ما از هستی تنها پول نیست


آدم هایی که به زندگی مان وارد می شوند نیز،


روزی ما هستند!
موضوعات مرتبط با این مطلب : <-ArchiveEntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

اگر بدانی

1397/1/26 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : لیلا


عکس
اگر بدانی

چه کسی،کشتی زندگی را

از میان موج های سهمگین روزگار

به ساحل آرام رویاهایت

رسانده است؟

“پدرت” را می پرستی . . .روز پدر پیشاپیش مبارک
عکس


موضوعات مرتبط با این مطلب : <-ArchiveEntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

اینگونه زندگی کنیم:

1397/1/26 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : لیلا
اینگونه زندگی کنیم:


ساده اما زیبا

مصمم اما بی خیال

متواضع اما سر بلند

مهربان اما جدی

سبز اما بی ریا

عاشق اما عاقل
عکس نوشته


موضوعات مرتبط با این مطلب : <-ArchiveEntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

اینگونه زندگی کنیم:

1397/1/26 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : لیلا
اینگونه زندگی کنیم:


ساده اما زیبا

مصمم اما بی خیال

متواضع اما سر بلند

مهربان اما جدی

سبز اما بی ریا

عاشق اما عاقل
عکس نوشته


موضوعات مرتبط با این مطلب : <-ArchiveEntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

تا به حال به آدم هایی که

1397/1/26 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : لیلا

تا به حال به آدم هایی که 


در زندگی تو هستند دقت کرده ای؟


یادت باشد حضور هیچ کس 


در زندگی تو بی دلیل نیست!


آدم هایی که با آن ها روبه رو می شوی


 آیینه ای هستند برای تو….


اگر می خواهی خود را بشناسی


و از حال و هوای درونت با خبر شوی 


ببین چه کسانی در زندگی ات حضور دارند!


دریافتی ما از هستی تنها پول نیست


آدم هایی که به زندگی مان وارد می شوند نیز،


روزی ما هستند!
موضوعات مرتبط با این مطلب : <-ArchiveEntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

مهـربـونا تنهـا مشــکلـشون اینـه

1397/1/26 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : لیلا

عکس نوشتهمهـربـونا تنهـا مشــکلـشون اینـه 

کـه فـکر میـکنن بقیـه هـم 

مثـل خـودشـون مهـربـوننخسرو شکیبایی


موضوعات مرتبط با این مطلب : <-ArchiveEntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

مهـربـونا تنهـا مشــکلـشون اینـه

1397/1/26 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : لیلا

عکس نوشتهمهـربـونا تنهـا مشــکلـشون اینـه 

کـه فـکر میـکنن بقیـه هـم 

مثـل خـودشـون مهـربـوننخسرو شکیبایی


موضوعات مرتبط با این مطلب : <-ArchiveEntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

مهـربـونا تنهـا مشــکلـشون اینـه

1397/1/26 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : لیلا

عکس نوشتهمهـربـونا تنهـا مشــکلـشون اینـه 

کـه فـکر میـکنن بقیـه هـم 

مثـل خـودشـون مهـربـوننخسرو شکیبایی


موضوعات مرتبط با این مطلب : <-ArchiveEntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

ساخت وبلاگ